• as@b-as.pl
 • (+48 58) 681-03-83 / (+48) 601-623-788

Kontakt

 • (+48 58) 681-03-83
  (+48) 601-623-788
 • as@b-as.pl
 • Szybkie wsparcie

Napisz do nas

Wypełnij formularz i wyślij do nas wiadomość

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego salonu
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 17:00
w soboty w godz. 7:30 - 12:30.

Do zobaczenia!

Zależy nam na przejrzystości i legalności naszych działań, dlatego, dopełniając obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przedstawiamy Państwu poniższą informację:

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych podanych przez Użytkownika jest AS KLINKIER Andrzej Sołtysek, z siedzibą w Kartuzach, ul. Gdańska 28, 83-300 Kartuzy.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Z administratorem danych podanych przez Użytkownika na platformie można się skontaktować poprzez adres email as@b-as.pl lub adres pocztowy: AS KLINKIER Andrzej Sołtysek, ul. Gdańska 28, 83-300 Kartuzy.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
Twoje dane mogą być wykorzystane w ramach:
- marketingu produktów i usług AS KLINKIER Andrzej Sołtysek, w tym w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda;
- realizacji zakupu oferowanych przez nas towarów i usług - podstawą prawną przetwarzania jest zawierana umowa;
- wysyłki newslettera - podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.

Okres przechowywania.
AS KLINKIER Andrzej Sołtysek nie będzie przechowywała Twoich danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone obowiązującym prawem.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Twoje dane osobowe będą przechowywane:
- na podstawie udzielonej zgody nie dłużej niż do momentu wycofania przez Ciebie zgody.
- na podstawie zawartej umowy – 10 lat (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego regulującymi termin przedawnienia roszczeń majątkowych).

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Twój wniosek administrator dostarczy Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
Masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?
Twoje dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość obsługi i realizacji umowy sprzedaży i/lub zlecenia.

Dane przetwarzane są na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.
Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Twoich danych przetwarzanych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych usług.
Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe naszych użytkowników/klientów zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.
Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, będą to upoważnieni pracownicy administratora, zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi logistyczno-transportowe, księgowe, marketingowe, IT, prawne lub inne niezbędne do prawidłowej obsługi konkretnych umów.


 • Adres
  AS KLINKIER
  Andrzej Sołtysek
  ul. Gdańska 28
  83-300 Kartuzy
 • Tel / E-mail
  tel.: (+48 58) 681-03-83 
  fax: (+48 58) 681-12-61 
  tel.kom. (+48) 601-623-788
  as@b-as.pl