Bruk klinkierowy
Cegła drogowa do zadań specjalnych

od 1,00 zł/szt.

Bruk klinkierowy charakteryzuje się unikalnymi właściwościami, nieosiągalnymi dla kostek brukowych z betonu:
- 4 x WYŻSZA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE
Bruk klinkierowy o grubości 45 mm posiada parametry, którymi nie tylko dorównuje, ale wręcz przewyższa kostkę betonową o grubości 80 mm. Ma 4 x większą wytrzymałość, ponieważ uformowana i sprasowana glina w czasie wypału tworzy spieki gwarantujące bardzo wysoką wytrzymałość materiału.
- 40 x WYŻSZA ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
Najwyższa klasa odporności na ścieranie - A3. Średnia ilość startego w wyniku badania na podstawie PN EN 1344 materiału nie powinna przekroczyć 450 mm3 (poddana ścieraniu kostka klinkierowa o wymiarach 200 x 100 mm może zetrzeć się w czasie badania tylko o 0,025 mm). Jest to niemal czterdziestokrotnie mniejsza ścieralność w porównaniu z betonem (poddana ścieraniu kostka betonowa 200 x 100 mm może zetrzeć się w czasie badania aż o 0,9 mm)!
- WIECZYSTA GWARANCJA NA KOLOR
Proces produkcji cegieł brukowych gwarantuje trwały i odporny na blaknięcie kolor, taki sam w całym przekroju. Bogactwo barw i odcieni uzyskuje się dzięki wykorzystaniu różnych rodzajów glin, dodatków uszlachetniających i odpowiednich warunków wypału- bez użycia sztucznych dodatków czy barwników.
- NAJWYŻSZA KLASA ANTYPOŚLIZGOWOŚCI
Najwyższa antypoślizgowość (klasa U3) w każdych warunkach (powierzchnia sucha i mokra). Twardość spieku ceramicznego gwarantuje, że powierzchnia kostki nie ulegnie efektowi, tzw. "polerowania", nawet w warunkach intensywnego użytkowania.
- ODPORNOŚĆ NA SŁABE KWASY (NP. KWAŚNE DESZCZE)
Odporność na słabe kwasy (np. sok z cytryny czy ocet) jest cechą naturalną ceramiki, ponieważ wykorzystywana do produkcji klinkieru glina w czasie obróbki termicznej zmienia swą strukturę do postaci niereaktywnej. W wyniku tego staje się odporna na działanie kwasów, detergentów i innych substancji żrących.
Dla porównania, kostka betonowa w wyniku działania kwasów lub ich roztworów (np. kwaśny deszcz) ulega korozji- cement przechodzi w uwodniony siarczan wapnia (gips), który jest bardzo łatwo wypłukiwany przez wodę i znacznie mniej wytrzymały.
- NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI ARANŻACYJNE
Prosty i ponadczasowy kształt gwarantuje bardzo duże możliwości aranżacyjne. Z takich samych kostek bruku, które układane są na powierzchniach płaskich można wykonywać m.in.: obrzeża, stopnie schodów, murki i inne elementy małej architektury.

 Opracowano na podstawie PN EN 1338 2005 „Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań”; PN EN 1344 2004 „Ceramiczna cegła drogowa. Wymagania i metody badań” oraz kart technicznych producentów bruków oraz materiałów informacyjnych firmy CRH KLINKIER.

W naszej ofercie znajdą Państwo produkty następujących producentów:
ABC KLINKERGRUPPE
FELDHAUS KLINKER
MUHR
WIENERBERGER KLINKER
LHL